Europas mest attraktiva region för sociala innovationer

Låt dig inspireras

Nyheter

Arena Social Innovation vill främja sociala innovationer i Västerbotten, Sverige och även Europa. Vårt mål är att fler människor ska få insikt i och om sociala innovationer. Våra nyheter kan vara allt från samarbeten till smata innovationer för samhället men även uttalanden från politiker, näringslivet eller privat personer. Vi vill ge en så bred och objektiv syn på ämnet så att ni läsare kan bilda er egen uppfattning.

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]

Save the date – Social Innovation i Norr

Save the date! Den 25:e april är det dags för Social Innovation i Norr. Denna gång i Umeå och arrangeras tillsammans med Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet, Coompanion Nord och kommunerna Umeå, Luleå, Piteå och Skellefteå. Mer information...

Tillväxtverket stöttar projekt i Stöcke

Under det senaste året har byborna i Stöcke jobbat målmedvetet med att skapa framtidens mötesplats/utvecklingsnod för landsbygden. Arena Social Innovation / Coompanion har varit med som bollplank och finansieringsguide och vill säga ett stort GRATTIS till beslutet...

Lyckat med reserverat kontrakt

  "Det känns väldigt bra att kunna använda upphandling som ett verktyg för att personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden ska få meningsfull sysselsättning."  Ett bra exempel på upphandling med sociala företag. Läs hela artikeln...

Hur kan Science Shops användas för att lösa samhällsutmaningar?

Datum: 2017-09-26 Tid: 18:00 - 19:30 Plats: Kulturhuset Klossen Evenemanget vänder sig till: allmänheten Hur kan vi utöka samarbetet mellan universitet och civilsamhälle för att skapa ett mer demokratiskt och hållbart samhälle? Välkommen till en kväll där gäster från...

INFORMATIONSMÖTE: SOCIAL INNOVATION MOT SEGREGATION (UMEÅ)

Har du nya idéer kring hur segregationen i samhället kan brytas? Vill du tillsammans med andra aktörer testa och utveckla sociala innovationer i verklig miljö? Vinnova bjuder tillsammans med Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola och Coompanion Nord in till...

Att dela på prylarna har blivit hett i Umeå

Att dela på prylar och tjänster via digitala plattformar har blivit allt vanligare. Umeå kommun undersöker nu möjligheterna att öka antalet lokala delningstjänster: ”Det finns både klimatmässiga och sociala vinster”, säger miljösamordnaren Philip Näslund. Det är ingen...

vad gör

arena social innovation?

Mer om oss

samhällsnytta

Sociala Innovationer berör och påverkar skärningspunkterna i samhället där offentliga och privata företag inte har nått ut till.

samarbete

Sociala Innovationer handlar ofta om samarbete mellan olika parter. Detta stärker och lyfter de affärsområden som satsar på sociala innovationer

utveckling

Med ett starkt inslag av sociala innovationer i samhället kommer det att utvecklas och drivas framåt vilket i längden kommer att gynna och stärka den lokala och regionala tillväxten.

vad säger andra om socialA innovatoner 

Innovatörer, organisationer och företag berättar vad social innovation är för dem

”I ett samhälle där behoven just nu, i mångt och mycket, stavas självförverkligande, makt och pengar blir den sociala innovationen otroligt viktig. Att hitta nya, kreativa sätt att möta framtidens utmaningar med inkludering, medbestämmande och samverkan är en del av den sociala innovationen för mig. Den ser till samhällets OCH individens bästa…”

– Simon Miderfjäll,VD GF Chansen

” Social innovation är för mig en ny idé som behandlar och syftar till att lösa en samhällsutmaning. En social innovation kan kan ske inom offentlig eller privat sektor, civilsamhället eller hos enskilda individer men främst när dessa olika sektorer samverkar över gränserna mellan varandra sker innovationer som leder till hållbara lösningar för både individ och samhälle.”

– Linn Fransson, Projektledare ASI

” Det är spännande att delta i en process där en social innovation uppstår. Den sker alltid utifrån den utmaning man står inför i en kontext och i samverkan med andra. Det är som att lägga ett stor och spännande pussel med olika delar som blir en helhet. Man behöver ha en tillåtande atmosfär där alla vågar tänka utanför boxen”

– Gunnel Mörtlund, Rådgivare Coompanion

Free WordPress Themes, Free Android Games