om oss

Här får du veta mer om Arena Social Innovation och liter mer
om oss som driver arenan

det

började med

Sociala innovationer är något som länge har funnits i vårt samhälle. De har figurerat i samhället inom olika konstellationer som/vilka privatpersoner, organisationer och företag har varit initiativtagare till. Men hur synliggörs sociala innovationer verkligen i samhället?

Arena Social Innovation är ett projekt som vill belysa och uppmärksamma dessa innovationer. Visa allmänheten, offentligsektor, privat sektor och samhället att med hjälp av sociala innovationer så kan vi göra en förändring i samhället. En förändring som gynnar och berikar, inte bara en specifik grupp utan även näringslivet och den offentliga sektorn.

nu

fortsätter 

vi med

Med hjälp av entreprenörskap vill Arena Social Innovation hjälpa innovatörer att hitta lösningar på dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Vi vill med en digital plattform underlätta för alla att dela med sig av sin innovation. Med seminarier, workshops och konferenser vill vi visa på att det finns hållbara affärsmodeller för sociala innovationer.

Genom att synas och verka i Västerbottens region vill vi inspirera, utveckla och förändra det innovationsstöd som finns idag.  Vi vill också ta reda på vilka normer, attityder och förutsättningar som är nödvändiga för att stimulera entreprenörer inom social innovation.

Tillsammans med lärosäten, inkubatorer och företag i norra Sverige vill vi skapa en utvecklingsmiljö för sociala innovationer som gör att fler samhällsinnovativa idéer lyfts fram och utvecklas.

Vet du vilka sociala innovationer som finns i regionen?

Visa mig sociala innovationer

vårt Team

Här kan du läsa mer om oss på Arena Social Innovation om vad vår roll är och lite om vår bakgrund. Vi kommer också besvara på frågan: “Vad är social innovation för dig?”

Free WordPress Themes, Free Android Games
Share This